""""

 

  |  
  |     |  
"", , ; , : " " ( ).

     

 

 
,   ,       ,        KM
( ).
...


 
  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
  , , [ augolnikov@rfgf.ru ].
[ "" ] , 2005. .